تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسوولیت محدود

هنگامی که شرکت با مسئولیت محدود خود را به ثبت رساندید می توانید جهت تغییر آدرس شرکت از یک واحد به واحدی دیگر اقدام نمایید. ما در ادامه نمونه ای از صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود در کرج را خدمتتان ارائه داده‌ایم، پس در ادامه با هم می‌خوانیم:نکات مهم در خصوص تنظیم صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود از یک واحد ثبتی به واحدی دیگر در کرج:

 • تغییر آدرس شرکت به چه معناست؟ هر شرکتی جهت تاسیس نیاز به کد پستی دقیقی دارد که در هنگام ثبت نام در سامانه درج می گردد. در واقع این محلی است که تحت عنوان
 • نشان اصلی و معتبر شرکت محسوب می شود. ضمناً کلیه شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری که قصد تغییر آدرس شرکت از واحدی به واحد دیگر را دارند توسط سهامداران یا شرکای
 • شرکت تحت عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجام می شود. مجمع با حداکثر تعداد شرکا تشکیل می شود.
 • چنانچه جلسه با حداکثر شرکا تشکیل شده باشد، رعایت دعوت شرکت بر اساس اساسنامه و همچنین قانون تجارت به همراه ارائه مدارک و اسناد شرکت الزامی است.
 • در صورتی که تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود بیش از 12 نفر باشد، انتخاب هیئت نظارت در جلسه الزامی است.

صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود از یک واحد ثبتی به واحد دیگر در کرج چگونه صورت می گیرد؟

جهت تغییر آدرس از یک واحد به واحدی دیگر ابتدا مجمعی تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و صورتجلسه ای تنظیم و ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه شرکا با ذکر میزان سهم الشرکه به همراه امضا و مهر شرکت تنظیم میگردد.

 


نمونه ای از صورتجلسه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود از یک واحد ثبتی به واحد دیگر در کرج:


بسمه تعالی

نام شرکت __________ شماره ثبت __________ سرمایه ثبت شده در شرکت مبلغ __________ ریال در تاریخ __________ ساعت __________ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکا/ اکثریت شرکا در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.


نام شرکا و مقدار سهم الشرکه

خانم / آقای __________ دارای __________ به ریال سهم الشرکه
خانم / آقای __________ دارای __________ ریال سهم الشرکه
خانم / آقای __________ دارای __________ ریال سهم الشرکه
خانم / آقای __________ دارای __________ ریال سهم الشرکه

محل شرکت از (آدرس قبلی) واقع در استان __________ شهرستان __________ خیابان __________ کوچه __________ پلاک __________ و کدپستی __________

به آدرس جدید استان __________ شهرستان __________ خیابان __________ کوچه __________ پلاک __________ و کدپستی __________ تغییر یافت در نتیجه ماده __________ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.


به خانم / آقای __________ احدی از شرکا (یا مدیر عامل در صورتی که از بین شرکا باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

خانم / آقای __________ امضاء
خانم / آقای __________ امضاء
خانم / آقای __________ امضاء
خانم / اقای __________ امضاء

مهر شرکت
مدارک مورد نیاز جهت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود از واحد ثبتی به واحدی دیگر:

 • ارائه تصویر شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضای شرکت
 • ارائه کلیه مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود
 • ارائه تمامی مدارک مربوط به تغییرات شرکت (در صورتی که تغییراتی اتفاق افتاده باشد).
 • ارائه تصویر از روزنامه تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
 • ارائه آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت موجود

 

مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود:

 • برای تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود از یک واحد ثبت شده به واحد دیگر در کرج ابتدا باید مجمعی تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده با حضور تمام یا اکثریت سهامداران
 • شرکت تشکیل شود سپس مراحل زیر باید تکمیل شود:
 • تنظیم صورتجلسه، تغییر آدرس و امضای کلیه صفحات توسط اعضای حاضر در جلسه
 • طبق صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم شده تمام اطلاعات در سامانه ثبت شرکتها https://irsherkat.ssaa.ir ثبت و تاییدیه را دریافت نمایید.
 • ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت استان مربوطه از طریق دفاتر پستی منتخب
 • پیش نویس آگهی تغییر آدرس شرکت را اخذ نمایید.
 • در نهایت اطلاعیه تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود از یک واحد ثبتی به واحد دیگر در کرج در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود.

 

کلام پایانی

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه ثبت، تغییرات و یا امور حقوقی کافیست با کارشناسان مجتمع حقوقی و ثبتی تمدن تماس بگیرید و اوامر خود را به آنها بسپارید تا در کمترین زمان ممکن بهترین نتیجه را بگیرید.

02632400680

09364422550