• tamadon2.jpg
  • tamadon3.jpg
  • tamadon4.jpg

ثبت شرکت تمدن | ثبت شرکت در کرج | ثبت شرکت کرج

کداقتصادی ثبت شرکت

تا دو ماه پس از ثبت شرکت باید برای کداقتصادی شرکتتان اقدام کنید.

کداقتصادی ثبت شرکت

کداقتصادی ثبت شرکت شناسه ای 12 رقمی می باشد که بعد از تشکیل پرونده در اداره مالیات و مشخص شدن حوزه مالیاتی به شرکت تعلق می گیرد.

کاربرد کد اقتصادی در چه مواردی می باشد؟

زمانیکه قصد عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشید و یا قصد شرکت در مناقصات و مزایدات داشته باشید و یا برای اخذ کارت بازرگانی و گواهی ارزش افزوده بخواهید اقدام کنید باید کداقتصادی داشته باشید. پس بعد از اینکه ثبت شرکتتان پایان یافت و روزنامه شرکت به دستتان رسید برای کداقتصادی و دفاتر پلمپ اقدام کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به کداقتصادی ثبت شرکت و ثبت شرکت در کرج لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید و اطلاعات لازم را کسب کنید.

02632400680

 برای مطالعه بیشتر:

دفاتر پلمپ مالیاتی 99

مشاور ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت در کرج