تاسیس شرکت , راه اندازی شرکت , افتتاح شرکت , ایجاد شرکت , ثبت شرکت کرج

جدول رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

جدول رتبه بندی شرکت های پیمانکاری 

رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است رتبه بندی شرکت ها در بخش های مختلف از جمله پیمانکاری انجام می گیرد. 

جهت رتبه بندی شرکت های پیمانکاری امتیاز نیروی انسانی متخصص ، امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی بررسی خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات کامل تر در خصوص نحوه رتبه بندی و شرایط و مدارک مورد نیاز با کارشناسان مؤسسه حقوقی تمدن در ارتباط باشید. 

 

 کلید واژه ها : جدول رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ، رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت